1337 - Hedekensdorp wordt in erfpacht gegeven

Land in Hedekensdorp wordt in erfpacht gegeven aan het kapittel van St. Marie te Utrecht