1672 - Het Franse leger bezet Oudewater, gevolgd door het leger van de Prins

Recente reacties

    In 1672 trok het Franse leger de Republiek binnen. De Republiek was slecht voorbereid op een vijandige aanval. De prins van Oranje besloot een waterlinie ten westen van Oudewater aan te leggen om het leger tegen te houden. De grachten van Oudewater vielen droog en Oudewater had geen andere keuze dan overgave. Van 26 juni tot 13 juli heeft het Franse leger de stad bezet. Maar de waterlinie was een dreiging en het leger van de Prins kwam tot in Hoenkoop. De Fransen waren nog nauwelijks vertrokken of het leger van de prins, onder leiding van de graaf van Horne, trok de stad binnen. De graaf vorderde het huis van de weduwe Schrijver, Leeuweringerstraat 55-59, als hoofdkwartier.