1419 - Het Gasthuis van Oudewater voor het eerst genoemd

In de memorialen (de registers van dagelijkse zaken) van de Graven van Holland is in 1419 een overzicht opgenomen van de vestingwerken van Oudewater, met verbeterpunten. Tussen de Linschoterpoort en het ‘autaer’, de hoek waar de muur die naar de oude Waardpoort afboog, staat het Gasthuis genoemd. Gasthuizen waren bedoeld voor de opvang van arme en zieke pelgrims. Bij het Gasthuis van Oudewater zijn dan ook pelgrimsinsignes gevonden. Later ontwikkelden gasthuizen zich tot blijvende opvang voor zieke ouderen of voor lijders aan besmettelijke ziekten. Het Gasthuis van Oudewater werd in de middeleeuwen beheerd door Augustijner nonnen. In 1525 gingen zij over tot de orde van de Cellezusters. Na de reformatie werd het Gasthuis een seculier Gast- en Proveniershuis. In 2021 zijn fundamenten van het middeleeuwse Gasthuis teruggevonden.