1315 - Hevige regen

Hevige regen en rivieroverstromingen, mogelijk dijkdoorbraak bij Haastrecht