1183 - Hongersnood

Hevige regenval in juli, rivieren in Holland en het Sticht overstromen met als gevolg hongersnood