1626 - Hugo de Hoy

Hugo de Hoy aangesteld als secretaris van de stad, tot 1652