1574 - Huyg Dircksz

Huyg Dirksz aangesteld als dominee; vertrekt 1575