1787 - In Goejanverwellesluis wordt prinses Wilhelmina een dag vastgehouden; in Oudewater doen de patriotten een greep naar de macht

Aan het eind van de achttiende eeuw was de Republiek verdeeld in twee partijen: Oranjegezinden en Patriotten. In veel steden grepen de patriotten in 1787 naar de macht. Ze wisselden hun ‘vrijkorpsen’ (burgermilities) uit met andere steden. De directe aanleiding in Oudewater was de verhuur van de Doelen. De patriotten wilden een openbare verhuring, het stadsbestuur had al iemand op het oog. Op 14 mei trok het Leidse vrijkorps Oudewater binnen en op 19 mei namen de patriotten effectief de macht in Oudewater over. Ondertussen had het vrijkorps van Gouda op 28 juni prinses Wilhelmina aangehouden in de Vlist en overgebracht naar Goejanverwellesluis. Zo werd verhinderd dat zij naar Den Haag kon reizen, maar zij riep wel de hulp in van haar familie in Pruisen. Op 19 september trok een regiment van 800 Pruisische huzaren Oudewater binnen.