1514 - Informatie

Informacie. Jacob Gerritsz en Huge Harmansz genoemd als burgemeesters; Pieter de Roo Willemsz, Gerrit Heindricxsz, Gisbert Heindricxz, Geerlof Jacobsz en Adriaen Louwezoon genoemd als schepenen; Willem Pietersz is bode; er zijn 325 haardsteden; pastoor Loffridus de Haer verklaart dat in Oudewater en de omliggende buurtschappen Hoenkoop, Rosendael, Hekendorp, Papekop, Diemerbroek, Lange Linschoten en de Waard ca 1700-1800 communicanten wonen die onder de kerk van Oudewater behoren.

(zie venster 8)