1882 - Inwijding Sint Franciscuskerk

Recente reacties

    Tot in de Franse tijd maakten de katholieke staties gebruik van ‘schuilkerken’, kerken die vanaf de straat niet als kerk herkenbaar waren. In 1806 bouwde de statie van het Heilig Leven een echte kerk. In de loop van de negentiende eeuw werd dit gebouw te klein. In 1860 werd de statie verheven tot een parochie. Het sparen voor een nieuw kerkgebouw begon. In 1880 werd het hotel ‘De Doelen’ aangekocht en gesloopt. Op 5 mei 1881 legde deken Jacobus Josephus Putman de eerste steen voor de nieuwe kerk. Het gebouw was een ontwerp van Everhardus Johannes Margry. Op 6 september 1882 werd de nieuwe kerk ingewijd.