1772 - Jan Boogh

Jan Boogh verzoekt te worden ontslagen als vroedschap