1487 - Johannieterorde

De Johannieterorde doet een schenking aan het gasthuis