1690 - Latijnse school opgeheven

De Latijnse school is opgeheven, het gebouw aan de Nieuwstraat wordt verkocht voor de sloop