1604 - Loterij voor de oprichting van het Weeshuis

In de zestiende eeuw worden in veel steden weeshuizen opgericht. In Oudewater zijn na 1575 ook veel weeskinderen, maar als er geen familie was, werden zij uitbesteed. Ook het Armhuis nam wezen op. In 1602 besloot het stadsbestuur om een Weeshuis op te richten. De goederen van de voormalige kloosters werden herverdeeld tussen het Gasthuis, het Armhuis en het Weeshuis. Om meer geld te verzamelen voor de bouw vroeg het stadsbestuur in 1604 toestemming aan de Staten van Holland om een loterij te mogen houden. Het Weeshuis werd gebouwd op het terrein achter het voormalige Ursulaconvent. Alleen kinderen van poorters waren welkom. Zij gingen naar school en daarna in de leer bij een gildemeester. De meisjes kregen naailes. De oprichting van het landelijke weeshuis in Veenhuizen betekende het einde van het Weeshuis.