1746 - Luthers predikant

Een lutherse predikant mag voor de soldaten preken en het avondmaal bedienen