1648 - Maaltijd Johan de Witt

Willem Pietersz Tromper is aanwezig bij een maaltijd die aan Johan de Witt wordt aangeboden; De Witt spreekt over het feit dat Oudewater tot voor kort in de Staten van Holland zitting had maar nu niet meer; Tromper antwoordt: ‘Mijn heer, laat ons met uwer Wel-Edelheids toelaating hier mede besluiten: indien onze magt zoo groot was, als ons recht goed is, wij zoude van onze oude plaats wederom bezit komen neemen.