1607 - Met de bouw van de Waardpoort zijn de nieuwe vestingwerken voltooid

Recente reacties

    In november 1576 wisten de poorters van Oudewater het Spaanse bezettingsgarnizoen uit de stad te verjagen. De eerste prioriteit was verbetering van de vestingwerken. Dit gebeurde onder toezicht van de Superintendent van Fortificatiën, de Alkmaarse vestingbouwer Adriaan Anthoniszoon. In 1585 was de nieuwe Biezenpoort gereed. In dat jaar werd IJsselvere bij Oudewater gevoegd en begon ook daar de aanleg van vestingwerken. In 1591 en 1592 werd een bolwerk aangelegd voor de Broeckerpoort en in 1593 en 1694 werd de nieuwe Linschoterpoort gebouwd. De verdedigingswerken aan de oostzijde werden ingrijpend vernieuwd. Een deel van de stad plus de Johannieter Commanderij werd opgeofferd aan de aanleg van uitgebreide vestingwerken. Op een kaart van rond 1600 is hier nog helemaal geen poort ingetekend maar die was wel voorzien. In 1607 kwam de nieuwe Waardpoort gereed.