1661 - Moord

2 augustus: Niesje Cornelis Pieters wordt vermoord in huis gevonden, Willem Pieters Tromper is aanwezig bij de lijkschouwing en de eerste verhoren van poortwachters en herbergiers