1543 - Mr. Daniel genoemd als schoolmeester

Mr. Daniel genoemd als schoolmeester