1725 - Mr G.R. van Kinschot

Mr Gaspar Rudolph van Kinschot aangesteld als baljuw