1545 - Mr. Huijch

Mr. Huijch genoemd als schoolmeester