1748 - Mr. W Decker

Mr. Willem Decker heer van Urcem uit Gouda wordt baljuw; waarnemer wordt Hugo Maas