1571 - Nieuwe brug

De brug over de IJssel wordt vernieuwd