1871 - Noord-linschoterkade

Aanleg Noord-Linschoterkade na verlegging van de bedding van de Linschoten