1884 - Op 4 januari opent de nieuwe Openbare Lagere School

In 1878 was een nieuwe schoolwet aangenomen waarin met ingang van 1 januari 1884 strenge eisen werden gesteld aan de huisvesting. Een klas mocht uit niet meer dan 40 kinderen bestaan. Het oude schoolgebouw van Oudewater, achter het koor van de Ursulakapel, voldeed niet aan de eisen. Architect Martinus Cornelis van Wijngaarden maakte in 1882 tekeningen voor het nieuwe gebouw. Maar op dat moment was de bouwgrond nog verpacht. Pas in 1883 kon de bouw van start gaan. Na de kerstvakantie, op 4 januari 1884, konden de schoolkinderen in het nieuwe gebouw terecht.