1388 - Oprichting Kalendenbroederschap

Oprichting Kalendenbroederschap voor het land van Woerden en Oudewater, door jonkvrouw Katrijn van der Haer. (Een kalendenbroederschap is een vereniging die tot doel heeft het zieleheil van haar leden te bevorderen en te zorgen voor een plechtige begrafenis. De leden kwamen ook regelmatig bij elkaar voor een feestmaaltijd – zonder dat er iemand begraven werd dus. In eerste instantie hield onze kalendenbroederschap haar bijeenkomsten het ene jaar in Oudewater en het andere jaar in Woerden, maar in 1498 werd de broederschap gesplitst vanwege ruzies tussen de leden in Woerden en die in Oudewater. In Oudewater kwamen de leden bijeen op de maandag en dinsdag na de ‘translatio Martinis’, dus na St. Maarten).