1934 - Oprichting KPO Oudewater

Oprichting van de afdeling Oudewater van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie