1854 - Oprichting vereniging

Oprichting ‘Vereniging tot oefening in uiterlijke Welsprekendheid’, vanaf 1858 Rederijkerskamer ‘Borger’