1416 - Oudewater ondertekent de ‘akte van belofte’ om Jacoba van Beieren als landsvrouwe te erkennen

In 1404 was graaf Willem VI zijn vader Albrecht van Beieren opgevolgd. In datzelfde jaar bevestigde hij alle privileges die Oudewater eerder had gekregen en hij gaf nog extra bevoegdheden op het gebied van de rechtspraak. In 1405 stelde hij de inwoners van Oudewater vrij van belasting op onroerend goed plus het recht om een eigen korenmolen te mogen bouwen en ‘windrecht’, vrijstelling van belasting op het gebruik van de molen. In 1413 verleende hij de inwoners van Oudewater tolvrijheid en mocht het stadsbestuur belasting heffen op bier en wijn. Willem had geen zoons, alleen een dochter, Jacoba. Vrouwen waren in Holland uitgesloten van de opvolging. Als tegenprestatie voor alle verleende rechten tekende het stadsbestuur van Oudewater in 1416 de akte waarbij zij beloofden om Jacoba van Beieren als landsvrouwe te erkennen. In 1425 bezocht Jacoba de stad. Oudewater bleef haar trouw tot zij in 1428 afstand deed van haar rechten ten gunste van haar neef Filips van Bourgondië.