1239 - Oudste vermelding van Oudewater

Recente reacties

    Jaarlijks moest een tiende deel van de inkomsten van landbouw en handel worden afgedragen aan de kerk die daar rechten op had. In Oudewater was dat het kapittel van de Utrechtse kerk Oudmunster of Sint Salvator. Zij hadden ook het recht om priesters te benoemen in de kerk van Oudewater. Een kapittel wordt gevormd door kanunniken, geestelijken, vergelijkbaar met een klooster. Aan het hoofd van het kapittel staat de proost. In 1239 blijkt dat de proost van het kapittel van de kerk van Oudmunster, Lodewijk, de tienden in leen heeft gegeven aan ridder Rothardus van de Ham. Proost Lodewijk droeg de tienden in 1239 weer over aan het kapittel.