1915 - Overlijden H.P. van Praag

Hendrik Pieter van Praag, huisarts en uitvinder van een medicijn tegen gal- en nierstenen, overlijdt.