1411 - Palensgrave upten Rijn

Willem, palensgrave upten Rijn, verliet heer Jan van Vliet, ridder, met zijn leen, te weten het huis en de hoge en lage heerlijkheid ten Vliete nabij Hekendorp met bijbehorende rechten, daar de oude leenbrieven bij de overweldiging van de stad Oudewater door die van Utrecht verbrand waren. Gegeven tot Schoenhoeven. (Index op de regesten van de Staten van Holland)