1636 - Pestepidemie

Sinds de eerste grote uitbraak van de pest in Europa in 1350 was de ziekte nooit helemaal weg geweest. In 1574 en in 1624 kende Oudewater uitbraken van de pest. In het jaar 1636 vond weer een grote uitbraak plaats in heel Nederland en ook in Oudewater. Waar in een normale maand gemiddeld zes doden in de kerk begraven werden, was dat in september 1636 een totaal van 144 doden. Dit is alleen in de kerk, de registratie van doden die begraven werden op het kerkhof is niet bewaard. Zodra de pest uitbrak, werd er een speciale regelgeving van kracht. Aan huizen waar een zieke lag, moest een bundel stro gehangen worden. Een bedrijf of winkel in dat huis moest zes weken sluiten. Als iemand aan de pest gestorven was, mochten huisgenoten zes weken lang alleen naar buiten als ze een witte stok bij zich hadden. Doden moesten binnen anderhalve dag begraven worden. Loslopende honden moesten doodgeslagen worden