1893 - Publicatie A.C. van Aelst jr.

A.C.Van Aelst jr. publiceert ‘Schets der Staatkundige en Kerkelijke Geschiedenis en van den Maatschappelijken Toestand der Stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575.’