1317 - Quittantie van de kommanderij

Quittantie van de kommanderij van St. Lazarus te Oudewater voor de ontvangst van Erembertus Eremberti, erfgenaam en executeur van Matheus, deken van St. Salvator en procurator van het H. Geesthuis, van 3,5 morgen land op Scarpenort in het gerecht van Haestrecht en 10 pond zwarte Tournooisen, voor het doen der memorie van Matheus in de kommanderij.