1685 - R. van Aalst

Terechtstelling van Roelandt van Aalst wegens doodslag en overtreden van het vonnis van verbanning