1858 - rederijkerskamer ‘Borger’

Oprichting rederijkerskamer ‘Borger’ als voortzetting van de ‘Vereniging tot oefening in uiterlijke Welsprekendheid’