1628 - Rel bij Verpachting

Rel bij de verpachting van de turfaccijns (Hof van Holland 5232-18, o.a. verhoor Anna Pieters)