1378 - Rentmeesters van de Bisschop

De rentmeester van de bisschop komt op 30 december naar Oudewater om tienden te innen voor diverse kapittels; hij moet over het ijs reizen; later overstromingen