1282 - Ridder Claes van Cats

Ridder Claes van Cats doet uitspraak in het geschil tussen elect-bisschop Jan en Hendrik de Rover over het eigendom van Rateles en Willeskop