1300 - Rond dit jaar wordt de kerktoren van de Sint Michaëlskerk gebouwd

In de elfde stond op de plaats van de huidige Sint Michaëlskerk een tufstenen kerkje. Tufsteen was kostbaar omdat het van ver moest komen. Waarschijnlijk stond hier eerder al een kerkje van hout en leem. In de dertiende eeuw werd het tufstenen kerkje uitgebreid met een dwarsschip en een koor van baksteen. Aan de westzijde werd de toren gebouwd. De toren heeft geen spits, maar een zadeldak, zoals dat in Friesland gebruikelijk was. Ook op oude afbeeldingen is het zadeldak duidelijk herkenbaar, zoals op de zestiende-eeuwse kaart die gemaakt werd voor de aanleg van een kanaal van Montfoort naar Amsterdam. De kerktoren maakte deel uit van de verdedigingswerken rond de stad en is ongeveer 42 meter hoog.