1580 - Schenking aan het gasthuis

Elbert Jacobsz.Speyert schenkt een kwart van zijn vermogen aan het gasthuis.