1583 - Schepen

Jan Pietersz van der Lee tot schepen gekozen