1659 - Secretaris van de stad

Dirck Tromper genoemd als secretaris van de stad, hij sterft in 1673