1547 - Secretaris van de stad

Pieter Speyert genoemd als secretaris van de stad