1673 - Secretaris van de stad

Gerard Kersseboom aangesteld als secretaris van de stad