1847 - Start aanleg spoorbaan

Start werkzaamheden aanleg spoorbaan door de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij met o.a. aanleg van bruggen over de Papekopperwetering, de Achterwetering, de Papekopperachterwetering en de Koddewetering