1957 - Stichts Oorkondenboek

Het Stichts Oorkondenboek zorgt voor opschudding omdat dhr Kettner 1257 noemt als het jaar dat Oudewater stadsrechten kreeg; hij baseert zich hiervoor op Van Aelst die dit op zijn beurt weer overnam uit de kroniek van Frederik Kersseboom. In 1957 blijkt deze kroniek in bezit van Gijsbert van der Lee. De tekst van Kersseboom wordt herkend als afkomstig uit de Batavia Sacra.