1509 - Tijdelijke Baljuw

Bartholomeus van Cattendijk aangesteld tot baljuw van Oudewater