1714 - twee maal storm

Storm op 26 februari gevolgd door een storm op 2 maart. De schade aan de singels en ‘stadsdijken’ bedraagt zo’n 100 gulden